کمترین: 
4157.9
بیشترین: 
4157.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4157.9
زمان: 
1/29 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 4157.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":4157.9}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399