کمترین: 
3144.5
بیشترین: 
3144.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3144.5
زمان: 
1/29 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 29 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 فروردین 1398 , 3144.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":3144.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399