کمترین: 
3753.8
بیشترین: 
3753.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3753.8
زمان: 
1/29 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 29 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 3753.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":3753.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398