کمترین: 
627.5
بیشترین: 
627.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
627.5
زمان: 
1/29 10:00
قیمت یوان چین امروز 29 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 627.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":627.5}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398