کمترین: 
728.3
بیشترین: 
728.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
728.3
زمان: 
1/29 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 29 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 728.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":728.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399