کمترین: 
5476.7
بیشترین: 
5476.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5476.7
زمان: 
1/29 10:00
قیمت پوند امروز 29 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 29 فروردین 1398 , 5476.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":5476.7}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399