کمترین: 
4743.4
بیشترین: 
4743.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4743.4
زمان: 
1/29 10:00
قیمت یورو امروز 29 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 29 فروردین 1398 , 4743.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":4743.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398