کمترین: 
1271.94
بیشترین: 
1275.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1274.90
زمان: 
1/29 15:30
قیمت اونس طلا امروز 29 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 29 فروردین 1398 , 1274.90 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 03:00","price":1274.04},{"date":"1398/01/29 03:30","price":1274.37},{"date":"1398/01/29 06:00","price":1274.48},{"date":"1398/01/29 06:30","price":1272.36},{"date":"1398/01/29 09:00","price":1272.51},{"date":"1398/01/29 09:30","price":1271.97},{"date":"1398/01/29 10:00","price":1271.94},{"date":"1398/01/29 10:30","price":1272.51},{"date":"1398/01/29 11:00","price":1272.38},{"date":"1398/01/29 11:30","price":1271.96},{"date":"1398/01/29 15:00","price":1275.84},{"date":"1398/01/29 15:30","price":1274.90}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398