کمترین: 
167.58
بیشترین: 
173.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
171.87
زمان: 
1/29 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 29 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 171.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 00:00","price":167.58},{"date":"1398/01/29 03:00","price":167.83},{"date":"1398/01/29 06:00","price":168.13},{"date":"1398/01/29 09:00","price":173.3},{"date":"1398/01/29 12:00","price":171.18},{"date":"1398/01/29 15:00","price":172},{"date":"1398/01/29 18:00","price":172.39},{"date":"1398/01/29 21:00","price":171.87}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399