کمترین: 
5259
بیشترین: 
5309.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5267.8
زمان: 
1/29 21:00
قیمت بیت کوین امروز 29 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 5267.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 00:00","price":5259},{"date":"1398/01/29 03:00","price":5279.4},{"date":"1398/01/29 06:00","price":5261},{"date":"1398/01/29 09:00","price":5309.3},{"date":"1398/01/29 12:00","price":5303},{"date":"1398/01/29 15:00","price":5277.5},{"date":"1398/01/29 18:00","price":5277.7},{"date":"1398/01/29 21:00","price":5267.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399