کمترین: 
70.11
بیشترین: 
70.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.11
زمان: 
1/28 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 28 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 70.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 17:32","price":70.11}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399