کمترین: 
3235
بیشترین: 
3244
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3243
زمان: 
1/28 16:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 28 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 3243 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":3235},{"date":"1398/01/28 13:00","price":3244},{"date":"1398/01/28 14:00","price":3238},{"date":"1398/01/28 15:00","price":3242},{"date":"1398/01/28 16:00","price":3243}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399