کمترین: 
1707
بیشترین: 
1709
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1709
زمان: 
1/28 18:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 28 فروردین 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 1709 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":1708},{"date":"1398/01/28 14:00","price":1707},{"date":"1398/01/28 15:00","price":1708},{"date":"1398/01/28 16:00","price":1709},{"date":"1398/01/28 17:00","price":1708},{"date":"1398/01/28 18:00","price":1709}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399