کمترین: 
9902
بیشترین: 
9909
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9906
زمان: 
1/28 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 فروردین 1398 , 9906 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":9902},{"date":"1398/01/28 13:00","price":9907},{"date":"1398/01/28 14:00","price":9902},{"date":"1398/01/28 15:00","price":9906},{"date":"1398/01/28 16:00","price":9909},{"date":"1398/01/28 17:00","price":9907},{"date":"1398/01/28 19:00","price":9903},{"date":"1398/01/28 20:00","price":9906}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398