کمترین: 
1579
بیشترین: 
1584
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1580
زمان: 
1/28 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 28 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 1580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":1582},{"date":"1398/01/28 13:00","price":1584},{"date":"1398/01/28 14:00","price":1581},{"date":"1398/01/28 16:00","price":1583},{"date":"1398/01/28 17:00","price":1582},{"date":"1398/01/28 18:00","price":1581},{"date":"1398/01/28 19:00","price":1579},{"date":"1398/01/28 20:00","price":1580}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399