کمترین: 
2028
بیشترین: 
2031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2029
زمان: 
1/28 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 28 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 2029 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":2031},{"date":"1398/01/28 14:00","price":2030},{"date":"1398/01/28 17:00","price":2029},{"date":"1398/01/28 18:00","price":2028},{"date":"1398/01/28 20:00","price":2029}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399