کمترین: 
34660
بیشترین: 
34690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34690
زمان: 
1/28 18:00
قیمت ریال عمان امروز 28 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 34690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":34673},{"date":"1398/01/28 13:00","price":34681},{"date":"1398/01/28 14:00","price":34660},{"date":"1398/01/28 15:00","price":34678},{"date":"1398/01/28 16:00","price":34689},{"date":"1398/01/28 17:00","price":34685},{"date":"1398/01/28 18:00","price":34690}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399