کمترین: 
3676
بیشترین: 
3679
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3679
زمان: 
1/28 18:00
قیمت ریال قطر امروز 28 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 28 فروردین 1398 , 3679 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":3677},{"date":"1398/01/28 13:00","price":3678},{"date":"1398/01/28 14:00","price":3676},{"date":"1398/01/28 15:00","price":3678},{"date":"1398/01/28 16:00","price":3679},{"date":"1398/01/28 17:00","price":3678},{"date":"1398/01/28 18:00","price":3679}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399