کمترین: 
3571
بیشترین: 
3574
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3574
زمان: 
1/28 16:00
قیمت ریال عربستان امروز 28 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 3574 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":3572},{"date":"1398/01/28 13:00","price":3573},{"date":"1398/01/28 14:00","price":3571},{"date":"1398/01/28 15:00","price":3573},{"date":"1398/01/28 16:00","price":3574}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398