کمترین: 
43988
بیشترین: 
44068
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44068
زمان: 
1/28 18:00
قیمت دینار کویت امروز 28 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 44068 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":44048},{"date":"1398/01/28 13:00","price":44058},{"date":"1398/01/28 14:00","price":43988},{"date":"1398/01/28 15:00","price":44055},{"date":"1398/01/28 16:00","price":44068},{"date":"1398/01/28 17:00","price":44061},{"date":"1398/01/28 18:00","price":44068}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399