کمترین: 
65.6
بیشترین: 
65.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.6
زمان: 
1/28 12:00
قیمت روبل روسیه امروز 28 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 65.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":65.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399