کمترین: 
13198.2
بیشترین: 
13198.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13198.2
زمان: 
1/28 12:00
قیمت بات تایلند امروز 28 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 28 فروردین 1398 , 13198.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":13198.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399