کمترین: 
7766
بیشترین: 
7883
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7883
زمان: 
1/28 19:00
قیمت منات آذربایجان امروز 28 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 7883 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":7879},{"date":"1398/01/28 13:00","price":7881},{"date":"1398/01/28 14:00","price":7877},{"date":"1398/01/28 15:00","price":7881},{"date":"1398/01/28 16:00","price":7883},{"date":"1398/01/28 17:00","price":7882},{"date":"1398/01/28 18:00","price":7766},{"date":"1398/01/28 19:00","price":7883}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399