کمترین: 
3101.5
بیشترین: 
3101.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3101.5
زمان: 
1/28 12:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 فروردین 1398 , 3101.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":3101.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399