کمترین: 
209
بیشترین: 
210
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
209
زمان: 
1/28 19:00
قیمت روبل روسیه امروز 28 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 209 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":210},{"date":"1398/01/28 14:00","price":209},{"date":"1398/01/28 16:00","price":210},{"date":"1398/01/28 19:00","price":209}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399