کمترین: 
1450
بیشترین: 
1453
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1450
زمان: 
1/28 19:00
قیمت کرون سوئد امروز 28 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 فروردین 1398 , 1450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":1451},{"date":"1398/01/28 13:00","price":1452},{"date":"1398/01/28 14:00","price":1453},{"date":"1398/01/28 15:00","price":1452},{"date":"1398/01/28 16:00","price":1451},{"date":"1398/01/28 19:00","price":1450}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399