کمترین: 
172
بیشترین: 
173
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
173
زمان: 
1/28 16:00
قیمت افغانی امروز 28 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 173 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":172},{"date":"1398/01/28 16:00","price":173}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399