کمترین: 
13280
بیشترین: 
13300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13283
زمان: 
1/28 19:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 28 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 13283 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":13300},{"date":"1398/01/28 13:00","price":13295},{"date":"1398/01/28 14:00","price":13296},{"date":"1398/01/28 15:00","price":13290},{"date":"1398/01/28 16:00","price":13284},{"date":"1398/01/28 17:00","price":13287},{"date":"1398/01/28 18:00","price":13280},{"date":"1398/01/28 19:00","price":13283}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399