کمترین: 
9003
بیشترین: 
9033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9003
زمان: 
1/28 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 28 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 28 فروردین 1398 , 9003 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":9028},{"date":"1398/01/28 13:00","price":9033},{"date":"1398/01/28 14:00","price":9026},{"date":"1398/01/28 15:00","price":9032},{"date":"1398/01/28 16:00","price":9031},{"date":"1398/01/28 17:00","price":9023},{"date":"1398/01/28 18:00","price":9028},{"date":"1398/01/28 19:00","price":9004},{"date":"1398/01/28 20:00","price":9003}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399