کمترین: 
351.7
بیشترین: 
351.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.7
زمان: 
1/28 12:00
قیمت دینار عراق امروز 28 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 351.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":351.7}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399