کمترین: 
10923.5
بیشترین: 
10923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.5
زمان: 
1/28 12:00
قیمت ریال عمان امروز 28 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 10923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":10923.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399