کمترین: 
10049
بیشترین: 
10082
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10053
زمان: 
1/28 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 28 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 28 فروردین 1398 , 10053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":10053},{"date":"1398/01/28 13:00","price":10067},{"date":"1398/01/28 14:00","price":10053},{"date":"1398/01/28 15:00","price":10061},{"date":"1398/01/28 16:00","price":10058},{"date":"1398/01/28 17:00","price":10049},{"date":"1398/01/28 18:00","price":10082},{"date":"1398/01/28 19:00","price":10052},{"date":"1398/01/28 20:00","price":10053}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399