کمترین: 
2003
بیشترین: 
2003
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2003
زمان: 
1/28 12:00
قیمت یوان چین امروز 28 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 2003 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":2003}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399