کمترین: 
13812.5
بیشترین: 
13812.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13812.5
زمان: 
1/28 12:00
قیمت دینار کویت امروز 28 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 13812.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":13812.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399