کمترین: 
2330
بیشترین: 
2344
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2340
زمان: 
1/28 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 28 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 2340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":2331},{"date":"1398/01/28 13:00","price":2330},{"date":"1398/01/28 16:00","price":2336},{"date":"1398/01/28 17:00","price":2330},{"date":"1398/01/28 18:00","price":2344},{"date":"1398/01/28 19:00","price":2343},{"date":"1398/01/28 20:00","price":2340}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399