کمترین: 
495.2
بیشترین: 
495.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
495.2
زمان: 
1/28 12:00
قیمت کرون نروژ امروز 28 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 495.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":495.2}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399