کمترین: 
454.4
بیشترین: 
454.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
454.4
زمان: 
1/28 12:00
قیمت کرون سوئد امروز 28 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 فروردین 1398 , 454.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":454.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399