کمترین: 
4170.2
بیشترین: 
4170.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4170.2
زمان: 
1/28 12:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 28 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 4170.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":4170.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399