کمترین: 
3145.6
بیشترین: 
3145.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3145.6
زمان: 
1/28 12:00
قیمت دلار کانادا امروز 28 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 28 فروردین 1398 , 3145.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":3145.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399