کمترین: 
1848500
بیشترین: 
1872500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1863500
زمان: 
1/28 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 28 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 1863500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":1867500},{"date":"1398/01/28 13:00","price":1848500},{"date":"1398/01/28 14:00","price":1856500},{"date":"1398/01/28 15:00","price":1872500},{"date":"1398/01/28 16:00","price":1867500},{"date":"1398/01/28 17:00","price":1862500},{"date":"1398/01/28 18:00","price":1869500},{"date":"1398/01/28 19:00","price":1864500},{"date":"1398/01/28 20:00","price":1863500}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398