کمترین: 
940000
بیشترین: 
950000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
950000
زمان: 
1/28 14:00
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 28 فروردین 1398
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 950000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":940000},{"date":"1398/01/28 14:00","price":950000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399