کمترین: 
626.4
بیشترین: 
626.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
626.4
زمان: 
1/28 12:00
قیمت یوان چین امروز 28 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 626.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":626.4}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399