کمترین: 
2603000
بیشترین: 
2653000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2653000
زمان: 
1/28 16:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 28 فروردین 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 2653000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":2603000},{"date":"1398/01/28 16:00","price":2653000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398