کمترین: 
1848000
بیشترین: 
1872000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1863000
زمان: 
1/28 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 28 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 1863000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":1867000},{"date":"1398/01/28 13:00","price":1848000},{"date":"1398/01/28 14:00","price":1856000},{"date":"1398/01/28 15:00","price":1872000},{"date":"1398/01/28 16:00","price":1867000},{"date":"1398/01/28 17:00","price":1862000},{"date":"1398/01/28 18:00","price":1869000},{"date":"1398/01/28 19:00","price":1864000},{"date":"1398/01/28 20:00","price":1863000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399