کمترین: 
725.9
بیشترین: 
725.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
725.9
زمان: 
1/28 12:00
قیمت لیر ترکیه امروز 28 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 725.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":725.9}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399