کمترین: 
421000
بیشترین: 
426400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
424400
زمان: 
1/28 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 28 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 28 فروردین 1398 , 424400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":425300},{"date":"1398/01/28 13:00","price":421000},{"date":"1398/01/28 14:00","price":422800},{"date":"1398/01/28 15:00","price":426400},{"date":"1398/01/28 16:00","price":425300},{"date":"1398/01/28 17:00","price":423700},{"date":"1398/01/28 18:00","price":425700},{"date":"1398/01/28 19:00","price":424600},{"date":"1398/01/28 20:00","price":424400}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399