کمترین: 
4599000
بیشترین: 
4649000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4649000
زمان: 
1/28 16:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 28 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 28 فروردین 1398 , 4649000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":4599000},{"date":"1398/01/28 14:00","price":4619000},{"date":"1398/01/28 16:00","price":4649000}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399