کمترین: 
5483.6
بیشترین: 
5483.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5483.6
زمان: 
1/28 12:00
قیمت پوند امروز 28 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 28 فروردین 1398 , 5483.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":5483.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399