کمترین: 
939000
بیشترین: 
949000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
949000
زمان: 
1/28 14:00
قیمت سکه گرمی امروز 28 فروردین 1398
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 949000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":939000},{"date":"1398/01/28 14:00","price":949000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399