کمترین: 
1781000
بیشترین: 
1788200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1782900
زمان: 
1/28 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 28 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 1782900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":1788200},{"date":"1398/01/28 13:00","price":1787500},{"date":"1398/01/28 14:00","price":1785100},{"date":"1398/01/28 15:00","price":1784300},{"date":"1398/01/28 16:00","price":1783300},{"date":"1398/01/28 17:00","price":1784400},{"date":"1398/01/28 18:00","price":1783000},{"date":"1398/01/28 19:00","price":1781000},{"date":"1398/01/28 20:00","price":1782900}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399